มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 2จังหวัด เพชรบุรีและชลบุรี ได้ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

You may also like...

Leave a Reply