ททท.พาคณะสื่อมวลชนแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อุโมงค์ปิยะมิตร นายสิวพงศ์ พิทักษ์ทักษิณประธานชุมชนบ้านปิยะมิตรวางแผนจะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มี Friendly Design เพื่อรองรับคนทั้งมวลในอนาคต

You may also like...

Leave a Reply