อพท. ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์ จัดกิจกรรม Fam Trip การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

You may also like...

Leave a Reply