top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

“การเคหะแห่งชาติ” เพื่อมวลชน พัฒนาที่อยู่อาศัยสู่ความยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติ ภายใต้การนำของ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบัน กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design ในทุกโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในการกำกับดูแลของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้คนทั้งมวลสามารถเข้าถึงได้ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ล่าสุด นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขึ้นรับรางวัล Friendly Design Awards 2022 ในฐานะ องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

“เราไม่ได้ทำอารยสถาปัตย์เพราะกฎหมายสั่งให้ทำ แต่เราทำเพื่อบอกให้รู้ว่าเราใส่ใจกับทุกคน ดังคำกล่าวที่ว่า คนพิการไม่มี มีแต่สภาพแวดล้อมพิการ เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบอารยสถาปัตย์เป็นอย่างมาก” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า การเคหะแห่งขาติได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติ ออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีอารยสถาปัตย์ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย

การเคหะแห่งชาติ มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอารยสถาปัตย์ เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล โดยในปีนี้ ได้ดำเนินโครงการ “บ้านเคหะสุขเกษม” จัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในรูปแบบเช่าระยะยาว

โดยการออกแบบให้มีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไป
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page