top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

จิบกาแฟยามบ่าย

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ชวนกฤษนะทัวร์ยกล้อมาจิบกาแฟยามบ่าย เพื่อพูดคุยหารือเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page