top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

"ญี่ปุ่น" มอบรางวัลให้ "กฤษนะ ละไล"

บุคคลต้นแบบ Universal Design

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาแตย์เพื่อคนทั้งมวล และประธานจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 คว้ารางวัลบุคคลต้นแบบ Universal Design ที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design=เฟรนด์ลี่ ดีไซน์) พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสืทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นำเสนอและมอบรางวัล โดย คุณทาคายะสุ ชิมาดะ ประธาน บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมสุขภัณฑ์อารยสถาปัตย์จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

*** อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติ ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Hozzászólások


bottom of page