top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

รวมบูธเด่น ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2522

รวมบูธเด่น ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2522 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page