top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

สนามบิน จ.น่าน นำทางลาดขึ้นเครื่องบินมาให้บริการผู้โดยสารมนุษย์ล้อ

จัดให้ ! สนามบิน จ.น่าน นำทางลาดขึ้นเครื่องบินมาให้บริการผู้โดยสารมนุษย์ล้อ และคนลากกระเป๋าสัมภาระให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กฤษนะทัวร์ยกล้อ และเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ขอขอบคุณ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม, ผู้อำนวยการท่ากาศยาน จ.น่าน,ผู้ว่าราชการ จ.น่าน, นายกเทศมนตรีเมืองน่าน, ประธานหอการค้า จ.น่าน, ประธานชมรมที่พัก จ.น่าน และพี่น้องชาว จ.น่านทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์การเดินทางโดยสารเครื่องบินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ด้วยบริการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม และรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page