top of page

เตรียมเปิดตัวป้ายสัญลักษณ์ FD GUIDE ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


“กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2024 และเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ไทย-นานาชาติ เตรียมเปิดตัวป้าย FD GUIDE for All สัญลักษณ์แห่งความสะดวก ปลอดภัย เสมอภาค เท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับใช้แนะนำสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และ บริการต่างๆที่สามารถรองรับการใช้งานและการเข้าถึงได้ของผู้สูงวัย ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้เก้าอี้รถเข็น ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรคนทั้งมวล (Friendly Design)โดย นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และประธานเครือข่ายอาเซียนเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health,Wellness & Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัตย์ ด้วยการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมรองรับคนทั้งมวล เช่น ทางลาดมาตรฐาน 1 ต่อ 12-15 เมตร ที่จอดรถ ห้องสุขาสำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน เช่น สายการบินไทย แอร์เอเชีย รถไฟฟ้าบีทีเอส ปั้มน้ำมันเฟรนด์ลี่ดีไซน์ ปตท.โออาร์ ไปจนถึงรถตู้ติดลิฟต์ และรถทัวร์ติดลิฟต์ยกเก้าอี้รถเข็นได้โดยสะดวก ทันสมัย และปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล

“ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ความเป็น HUB หรือเมืองศูนย์กลางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน เราจึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับโอกาสทองทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ FD GUIDE เพื่อแนะนำสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และบริการต่างๆที่สามารถรองรับการใช้งานและการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวลในระดับมาตรฐานสากล จึงเป็นการตอบโจทย์และแสดงความพร้อมในการเปิดรับโอกาสทองทางธุรกิจการค้าในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี” ประธานเครือข่ายอาเซียนเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กล่าว


(ท่าเรือที่ไอคอนสยาม) (รถรางอารยสถาปัตย์ที่สวนนงนุชพัทยา)

(ที่จอดสำหรับวีลแชร์ที่Ptt Station สาขาวิภาวดี62) (ทางลาดที่ร้านอาหารบึงใหญ่)

นายกฤษนะ กล่าวต่อไปว่า คนทั่วโลกล้วนอยากมาเที่ยวเมืองไทย รวมถึงกลุ่มคนที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูง เพราะมักมากันเยอะและอยู่ยาว อย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สูงวัย กลุ่มคนที่พักฟื้นสุขภาพ และกลุ่มคนที่ต้องใช้เก้าอี้รถเข็น แต่ที่ผ่านมาเขาไม่กล้ามาเที่ยวเมืองไทย เพราะกลัวมาแล้วจะลำบาก กลัวเจอแต่ขั้นบันได ไม่มีทางลาด กลัวไม่มีห้องน้ำ ไม่มีรถสำหรับมนุษย์ล้อให้บริการ ไปจนถึงกลัวว่าโรงแรมที่พักและร้านอาหารไม่ตอบโจทย์ ยังไม่มีอารยสถาปัตย์ ซึ่งสมัยก่อนอาจใช่ แต่ปัจจุบันเมืองไทยเราพัฒนาไปมากแล้ว อีกทั้งหลายสถานที่ทำได้ดีในระดับมาตรฐานสากล เช่น ไอคอนสยาม สวนนงนุชพัทยา สถานีบริการน้ำมันเฟรนด์ลี่ดีไซน์ โดย ปตท.โออาร์ และร้านอาหารบึงใหญ่ย่านบางนา เป็นต้น


(ทางลาดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่) (แพลตฟอร์มลิฟต์ขึ้นเขาวัง จ.เพชรบุรี)

“แม้แต่บนยอดดอยสูงเสียดฟ้าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และบนยอดเขาสูงชันอย่างพระนครคีรี หรือเขาวัง จ.เพชรบุรี ก็ยังมีลิฟต์และมีทางลาดให้มนุษย์ล้อขึ้นไปเที่ยวชมได้ รวมถึงมีห้องสุขาอารยสถาปัตย์ไว้ให้บริการมนุษย์ล้อและผู้สูงวัย ขนาดสนามบินในต่างจังหวัดกว่า 30 แห่งตอนนี้ก็มีทางลาดลำเลียงผู้โดยสารไว้ให้บริการ ดังนั้น เราจึงต้องทำป้ายสัญลักษณ์ FD GUIDE ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าทันสมัย และเป็นสื่อกลางในการแนะนำและบอกต่อว่า มีสถานที่ไหนบ้างในเมืองไทยที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงและมูลค่าสูงนี้ได้บ้าง” ประธานเครือข่ายอาเซียนเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กล่าวในที่สุด

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page