top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

โครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว หรือ FRIENDLY DESIGN AWARDS ประจำปี 2021

การเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยโตโต้ประเทศไทย มอบรางวัลในโครงการประกวดห้องสุขาเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในงาน FD EXPO 2022

โครงการประกวดออกแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยว หรือ FRIENDLY DESIGN AWARDS ประจำปี 2021 : BEST RESTROOM DESIGN CONTEST ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากบรรดานักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมีนักเรียน และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลในครั้งนี้มากถึง 141 ชิ้นผลงาน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวม 19 แห่ง ซึ่งการประกวดจัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องน้ำเฟรนด์ลี่ไซน์ในพื้นที่สาธารณะ่ สามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่สาธารณะต่างๆได้ อย่างสวยงาม ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยพิธีมอบรางวัล ในโครงการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Best Restroom Design Contest) ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2021ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ ทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มามอบรางวัลในครั้งนี้

โครงการ ประกวดห้องสุขาเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ประจำปี2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 1.เพื่อให้เกิดต้นแบบห้องน้ำสาะารณะเพื่อคนทั้งมวลที่สามารถนำไปปรับใช้ในแหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่สาธารณะต่างๆได้ 2.ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ 3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในความสำคัญเรื่องการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล


โดยในปีนี้ผู้ที่มารับรางวัลในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 = WCT(H)REE-STONE : มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชนะเลิศอันดับ2 = Toilessellation : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศอันดับ3 = Lanna Box : มหาวิยาลัยแม่โจ้ รางวัลชมเชย = ลมโชย ชายเลน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลชมเชย = ห้องน้ำ ห้องท่า : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page