top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

โครงการอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประเภทโครงการ

จากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ "ค่าของแผ่นดิน"

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ติดตามชม Clip ได้ที่ YouTube : ค่าของแผ่นดิน
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page