top of page

โค้งสุดท้ายกับ "นโยบายอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย"วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “นโยบายอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม รองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Tourism for All)” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษนะ ละไล พิธีกรมนุษย์ล้อ เป็นผู้ดําเนินรายการ


การประชันวิสัยทัศน์ ช่วงโค้งสุดท้ายในครั้งนี้ มีพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วม จำนวน 13 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคไทยสร้างไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยชนะ พรรคเปลี่ยน และพรรครวมพลัง


คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า การประชันวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองตัวตึงในครั้งนี้ มุ่งสะท้อนวิสัยทัศน์และวิธีคิดของพรรคการเมืองที่เสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศชาติที่จะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในทุกๆนโยบายของการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่พิการ ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติยุคใหม่ เพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการ และธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายอย่างชัดเจนและยั่งยืน


ทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดเวทีดิเบท หรือติดตามย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook : Thailand Friendly Design Expo เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะเลือกพรรคใดในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้


คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. (สำนัก 9) กล่าวว่า อารยสถาปัตย์เป็นสิ่งสำคัญในสังคมยุคปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการรองรับสังคมผู้สูงวัย และการใช้ชีวิตอิสระของคนพิการ รวมถึงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้คนทุกวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม สสส.จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์พรรคการเมืองช่วงโค้งสุดทายของการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงนโยบายของแต่ละพรรคที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสืบต่อไป

โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งได้ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง

Phone: 081-855-1199

E-mail : fdexpo.th@gmail.com

留言


bottom of page