top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

Unicef หาอาสาสมัครคนพิการ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ในรูปแบบ On-siteโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Volunteers Programme - UNV) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ขอเรียนเชิญร่วมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UN Volunteers) ประเทศไทย สำหรับคนพิการ รูปแบบ On-site โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพและการพัฒนาสังคมผ่านการดำเนินงานอาสาสมัครทั่วโลก รวมถึงทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อส่งเสริมอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความประสงค์ในการทำงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UN Volunteers) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมค่านิยมและการตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก


ณ ตอนนี้ทางโครงการฯ ได้เปิดรับอาสมัคร On-Site จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับคนพิการในประเทศไทย

1. Human Resources Assistant (Digital and Outreach)

• หน่วยงาน : UNICEF

• สถานที่ : กรุงเทพ, ประเทศไทย

• ประเภท : อาสาสมัครมหาวิทยาลัย (National UN University Volunteer)

• ระยะเวลา: 6 เดือน


• วันปิดรับสมัคร : 25 กันยายน 2566

โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งต่อโอกาสนี้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณปวีณา สุวิวัฒน์สันติ ผ่านทางอีเมล paweena.suwiwatsanti@unv.org ทั้งนี้ โครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนพิการมา ณ โอกาสนี้ดู 79 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page