top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

“ททท.” ชูท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้แนวคิด “เที่ยวให้ทั่วไทย เข้าถึงทุกกลุ่มคน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ต้องใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม

ททท. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 รวมทั้งการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 : The 1st Friendly Design, Hotels and Tourism for All International Conference  (FTIC) และ การอบรมมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566  เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม รองรับสังคมผู้สูงวัย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตามแนวทางสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ททท. ต้องการนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียม ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย เรามีการจัดทัวร์อารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง และจะทำต่อไปทุกๆ ปี อยากให้ผู้ประกอบการทุกที่ ทั้งร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีอารยสถาปัตย์ ให้สามารถรองรับคนกลุ่มนี้ได้ เมื่อ ททท. พากลุ่มนักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพไปใช้บริการในสถานที่ของท่าน ย่อมได้รับประสบการณ์ดีๆและความประทับใจที่จะนำไปบอกต่อ”ล่าสุด  ททท.ได้รับรางวัล Friendly Design Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”  โดย ททท.ได้คิกออฟต่อยอดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อรองรับการตื่นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยคุณอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า “ททท.มุ่งมั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มคน เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยเราจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสกับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไทยอย่างเท่าเทียมกัน”

Comments


bottom of page