top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

ที่มาของชื่อรายการ "กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" !!Origin of the item name "Krisana Tour Yok Lor" (Krisana Wheelchair Tour)

มุ่งมั่นทำรายการมากว่า 11 ปี เพื่อตอกย้ำ และนำเสนอแนวคิดที่ว่า "คนพิการไม่มี มีแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการ" ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมองว่า วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องคนพิการและความพิการให้ได้ผล ตรงจุด ตอบโจทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนโดยแท้จริง ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการ ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) หรือ "อารยสถาปัตย์" นั่นเองครับดู 228 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page